Túi từ chất liệu HDPE, LDPE, LLDPE...

098 22 11 555 - 096 96 96 891